CURRICULUM VITAE

Jméno / Name: Pavel

Příjmení / Surname: Herynek

Narozen / Born: 1.11. 1943, Polička, Česká republika

Národnost / Nationality: česká

Stav / Status: ženatý

Studia:
1959 - 1963 Škola uměleckých řemesel, Brno
1964 - 1969 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Studies:
1959 - 1963 School of Applied Arts, Brno
1964 - 1969 Pilosophical Faculty, Palacký University in Olomouc

Zaměstnání:
1963 - 1964 návrhář, Propagační podnik, Pardubice
1969 - 1972 středoškolský profesor
1972 - 1988 výtvarník a organizátor výstav, Divadlo hudby, Olomouc
1989 - 1990 svobodné povolání - výtvarník
1990 - dosud vysokoškolský učitel (docent od r. 1994), Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci
1992 učitel kurzu Wodd and Paper Jewelry , Miami University, Oxford, Ohio, USA
1993 učitel kurzu Sculptural Paper Forms, Miami University, Oxford, Ohio, USA
1994 - 1996 koordinátor projektu Umělecké řemeslo dnes v Olomouci a okolí
1995 - 1997 učitel v programu Central European Studies Program ( Associated Colleges of the Midwest, Chicago, USA)
1998 učitel v programu Art and Music in the Czech Republic (St.Cloud State University, Minn., USA)
1998 - dosud koordinátor programu Socrates-Erasmus na KVV PdF UP

Employment:
1963 - 1964 Designer, Propagační podnik, Pardubice
1969 - 1972 Secondary school teacher
1972 - 1988 Art exhibition manager, Music Theatre, Olomouc
1989 - 1990 Free lance artist
1990 - until now university teacher, Palacký University in Olomouc, Dept. Of Art Education
1992 - Program teacher: Wood and Paper Jewelry, Miami University, Oxford, Ohio, USA
1993 - Program teacher: Sculptural Paper Forms, Miami University, Oxford, Ohio, USA
1994 - 1996 Project coordinator: Crafts today in Olomouc region (Palacký University grant)
1995 - 1997 Program teacher: Central European Studies Program (Associated Colleges of the Midwest, Chicago, USA)
1998 Program teacher: Art and Music in the Czech Republic ( St. Cloud State University, Minnesota, USA)


Členství:
Asociace výtvarníků oboru kov a šperk, Praha
Spolek olomouckých výtvarníků, Olomouc
Klub konkretistů 2


Membership:
Czech Association of Metal and Jewelry Makers, Prague
Association of Olomouc Artists
Concretists Club 2

Zaměření výtvarné práce:
Od druhé poloviny 60. let vytvářím šperky z různých materálů. Od roku 1989 tvořím netradiční kresby na rotující podložce - cirkulární kresby a rotokaligrafie. V průběhu dosavadní tvorby se věnuji také vytváření objektů.

Subject of my work:
Jewelry made out of various materials, drawing, three dimensional objects

Záliby:
Výtvarné umění, design, umělecké řemeslo, poezie, příroda

Hobbies:
Fine arts, design, crafts, poetry, nature

Pavel Herynek
Zpět do menu Back to menu