Jan Herynek 1. 12. 2009
VÍT CIMBURA: ŽIDLE, HODINY, FOTOGRAMY

<27 / 27>

Grafický design a typo katalogu Víta Cimbury, člena designerské skupiny Atika (V. Cimbura, B. Horák, J. Javůrek, J. Pelcl, J. Šusta a V. Vagaday). Publikace určená pro výstavu v Muzeu umění a designu Benešov.